slider shadow

Intercessor d.o.o. za posredovanje u osiguranju (“Društvo”) posluje u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te je registrirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (“HANFA”) za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja i reosiguranja, odnosno djelatnosti pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju te pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljeni na društvo za osiguranje.
Društvo je osnovano 2003. godine s temeljnim kapitalom od 200.000,00 HRK. Aktualni menadžment Društva čine gosp. Krešimir Novosel i gđa. Jelena Hrgović.
Društvo pruža svoje usluge velikim, srednjimi malim poduzećima (“SME”), državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi te fizičkim osobama.
Društvo je 2014. Godine bilo među sedam najvećih posrednika u osiguranju u Republici Hrvatskoj. Tržište osiguranja regulirano je od strane Hrvatske agencije za nadzor financijski usluga. Na razini 2014. godine Društvo je ugovorilo bruto premiju u iznosu od 30.000.000,00-HRK . Društvo je u 2014. godini ostvarilo prihode od 2.265.851,00 –HRK sa neto dobiti u iznosu od 643.874,00 -HRK.

Intercessor d.o.o. za posredovanje u osiguranju osnovan 10. lipnja 2003. rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080463445.
Naziv društva: Intercessor d.o.o. za posredovanje u osiguranju
Adresa sjedišta društva: Hruševečka 7, 10000 Zagreb
Adresa Poslovnice: Hruševečka 7, 10000 Zagreb
Matični broj: 1748025
OIB: 33413979518
Temeljni kapital: 200.000,00 kn, u cijelosti uplaćen u novcu.
Poslovna banka: Raiffeisen Bank d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb.
Žiro račun: 2484008-1101812696
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080463445
Intercessor d.o.o. je u 100% privatnom vlasništvu i zapošljava 4 radnika.
Članovi uprave: Krešimir Novosel, Jelena Hrgović
Djelatnosti: Posredovanje u osiguranju, poslovi savjetovanja, pomoć u obradi šteta i procjena rizika i šteta.