slider shadow

Osiguranje i upravljanje rizicima danas se smatra jednim od ključnih pitanja u zamršenom mehanizmu vođenja poduzeća. Riječ je o temelju kapitalne strukture svakog poduzeća. Loše smišljen program osiguranja mogao bi svako poduzeće dugoročno ugroziti.
Usluge koje posrednici u osiguranju pružaju su:
• Revizija polica osiguranja,
• Identifikacija i analiza rizika,
• Ugovaranje osiguranja,
• Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva,
• Pružanje stručne pomoći za vrijeme trajanja osiguranja,
• Pružanje usluga neovisnoga i objektivnog savjetovanja.

Posrednici u osiguranju osiguravaju brojne prednosti svojim klijentima: svojim iskustvom i znanjem pomažu im u ugovaranju optimalnog ugovora o osiguranju; revidiraju postojeće ugovore o osiguranju; analiziraju tržište osiguranja i biraju najpovoljnijeg osiguravatelja; pružaju pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja. Kao najveća prednost angažiranja posrednika u osiguranju je upravo činjenica da zastupaju klijenta, a ne osiguravatelja te da se naplaćuju od osiguravatelja.
Odgovornost posrednika za usluge koje pruža svojim klijentima popraćena je policom osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 9.700.000,00-HRK.